Organització i Gestió d’Horaris

Consultoria en Gestió d’Horaris, Organització de Torns de Treball i Control de la Jornada Laboral

 • Disseny d’horaris i torns de treball òptims per a nous centres de treball
 • Optimització d’horaris i torns de treball per a centres existents
 • Re/adequació d’horaris i torns de treball a la normativa laboral
 • Estudi i revisió de les càrregues de treball
 • Gestionar i controlar el compliment de la jornada laboral màxima anual

Consultoria per a la optimització d’horaris i torns de treball.

Acompanyem en el disseny dels torns de treball per a nous centres residencials, així com diagnostiquem, redissenyem i optimitzem els horaris i torns de treball de centres ja existents.

Una bona organització de torns i horaris de treball pot comportar avantatges:

 • Per a aconseguir l’optimització de costos. 
 • Per a millorar de la satisfacció dels empleats.
 • Evitar els conflictes derivats de l’incompliment de la normativa i conveni laboral en relació als horaris.

Les vies per les quals s’aconsegueixen els anteriors objectius procedeixen de:

 • L’adequació de la plantilla a les càrregues de treball al llarg de la jornada de treball, minimitza els excessos de capacitat de treball.
 • La racionalització dels horaris i les càrregues de treball, que comporta una reducció de l’absentisme.
 • La re/adequació dels horaris i torns de treball a les condicions específiques del conveni, que el pas del temps pot deixar desfassades per l’actualització dels convenis laborals.
 • Una adequada gestió dels horaris i les incidències habituals (llicències retribuïdes, baixes per contingències comunes, permisos de maternitat, …) requereix disposar d‘informació en temps real.  I una bona informació es tradueix en l’adequat control de la jornada laboral anual màxima, permetent que l’empleador no desaprofiti la capacitat de treball que té disponible per conveni o eviti, en d’altres casos, el descontentament i els sobrecostos que comporta que l’empleat faci més hores de les que li corresponen per manca de control de l’empleador.

xpfConsulting and Advising

Serveis d'adaptació a la normativa de Protecció de Dades Personals | Servei de Delegat de Protecció de Dades | Consultoria de Recursos Humans en Residències i atenció a la Dependència (Gestor de Jornada i Calendaris Laborals)

Centre de preferències de privadesa

Tècniques (necessàries)

Gestionen els consentiments atorgats per l'usuari / Recorda l'idioma preferit de l'usuari / Gestionen la interacció amb els mapes de Google Maps inserits a la web.

gdpr[privacy_bar], gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types] / pll_language / APISID, CONSENT, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID

Analítiques

Cookies de Google Analytics. Generen un ID d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, origen de l’usuari, i keywords. Caduquen als 2 anys.

__utma: Usada per distingir usuaris i sessions. Informació sobre el nombre de visites realitzat per l’usuari. Identifica també quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la pàgina.

_ga, _gali, _gat, __utma, __utmz / _twitter_sess, auth_token, guest_id, kdt, remember_checked_on / ACCOUNT_CHOOSER, GAPS, LSID, LSOLH, OTZ
_ga, _gali, _gat, __utma, __utmz
_twitter_sess, auth_token, guest_id, kdt, remember_checked_on
ACCOUNT_CHOOSER, GAPS, LSID, LSOLH, OTZ