Serveis

Serveis LOPD

La nostra implicació amb el client és màxima per a ajudar-lo en el compliment de la LOPD a nivell legal, tècnic i procedimental.

Així oferim un ampli servei que inclou:

 • Diagnòstic de la situació del client
 • Suport en l’adaptació dels nostres clients a la normativa i a les bones pràctiques en matèria de protecció de dades, oferint-los:
  • Assessoria a nivell legaltècnic i procedimental
  • Tramitació d’altes, baixes i modificacions dels fitxers dels clients davant l’Agència de Protecció de Dades corresponent.
  • Redacció de clausulats i contractes vinculats a la legalització del tractament de les dades de caràcter personal
  • Redacció d’un document de seguretat personalitzat
  • Suport en la confecció de protocols
  • Formació al responsable de seguretat de l’empresa
 • Servei d’Auditoria (obligatòria per als fitxers de nivell mig i alt)
 • Sessions de formació, orientació i  conscienciació als usuaris

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera