Auditoria bianual obligatòria de caràcter legal i tècnic sobre el compliment de la LOPD

Justificació del Servei

Justificació del Servei d’Auditoria LOPD

La norma exigeix, quan es tracten dades que requereixen mesures de nivell mitjà i / o alt, o quan es produeix una modificació important en els sistemes d’informació, sotmetre els mateixos a una Auditoria bianual obligatòria.

El tractament adequat i segur de les dades de caràcter personal de clients, consumidors, empleats o qualsevol altre col•lectiu ha de ser un objectiu important de tota organització.

L’obligació legal del compliment dels principis de seguretat i l’adopció de mesures de seguretat conforme a la legalitat, al costat de la contundència sancionadora de la norma, determinen que aquest sigui un tema de gran importància en tota organització.

A més de ser una exigència de compliment legal és també condició necessària per a obtenir certificacions de qualitat, o per a la seva renovació periòdica.

Beneficis del Servei

Beneficis del Servei d’Auditoria LOPD

  • Facilitar el compliment continuat de la legalitat vigent en la matèria.
  • Millora contínua en els procediments i mesures de seguretat.
  • Millora contínua de la qualitat del servei a les persones.
  • Contribuir al manteniment de la bona imatge de l’empresa / organització.
  • Prevenir conflictes deguts a un ús inadequat o il•legal de les dades de caràcter personal.
  • Actualitzar la formació del Responsable de Seguretat LOPD.

Descripció del Servei

Descripció del Servei d’Auditoria LOPD

El nostre servei d’Auditoria consisteix en:

  • Realització de l’auditoria externa o suport a la realització d’una auditoria interna.
  • Proposta al client del preceptiu informe de valoració de l’Auditoria per part del Responsable de Seguretat, amb proposta de pla d’acció que inclou les mesures correctores a realitzar.
  • Tot això amb el suport de la nostra extranet de clients, per a un accés i intercanvi centralitzat de tota la informació, consultes i documents de treball del client, així com de la normativa legal aplicable.
  • Preu bonificat per als nostres clients del Servei de Consultoria Permanent.

 

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera