Servei de Consultoria i Suport Permanents sobre seguretat i protecció de dades de caràcter personal

Justificació del Servei

Justificació del Servei de Consultoria i Suport Permanents sobre seguretat i protecció de dades

Després d’una adaptació inicial de l’organització per complir amb la LOPD i la LSSICE es fa necessari mantenir permanentment actualitzades les mesures de seguretat necessàries així com el compliment normatiu. La realitat és canviant i cal comptar amb un suport permanent i continuat tant per adaptar-se a les noves situacions i casuístiques que es produeixen, com als canvis legals.

El tractament adequat i segur de les dades de caràcter personal de clients, consumidors, empleats o qualsevol altre col • lectiu ha de ser un objectiu important de tota organització.

L’obligació legal del compliment dels principis de seguretat i l’adopció de mesures de seguretat conforme a la legalitat, al costat de la contundència sancionadora de la norma, determinen que aquest sigui un tema de gran importància en tota organització.

A més de ser una exigència de compliment legal és també condició necessària per a obtenir certificacions de qualitat, o per a la seva renovació periòdica.

Beneficis del Servei

Beneficis del Servei de Consultoria i Suport Permanents sobre seguretat i protecció de dades

 • Facilitar el compliment continuat de la legalitat vigent en la matèria.
 • Millora contínua en els procediments i mesures de seguretat.
 • Millora contínua de la qualitat del servei.
 • Contribuir al manteniment de la bona imatge de l’empresa / organització.
 • Prevenir conflictes deguts a un ús inadequat o il • legal de les dades de caràcter personal.
 • Actualització i formació permanent del Responsable de Seguretat LOPD de l’organització.

Descripció del Servei

Descripció del Servei de Consultoria i Suport Permanents sobre seguretat i protecció de dades

El nostre servei de consultoria permanent consisteix en:

 • Resolució dels dubtes que es vagin produint després de l’adaptació inicial o entre períodes d’auditoria.
 • Tramitació d’altes, baixes o modificacions de fitxers a mesura que es vagin creant, eliminant o modificant les seves característiques.
 • Actualització o redacció de nous clausulats, adaptats a nous tractaments i casuístiques que es donin en els sistemes i tractaments del client.
 • Servei in-situ o via telefònica i telemàtica.
 • Tot això amb el suport de la nostra extranet de clients, per a un accés i intercanvi centralitzat de tota la informació, consultes i documents de treball del client, així com de la normativa legal aplicable.
 • Establiment del preu del servei en base a quotes periòdiques fixes o segons intervenció. Adaptació a les necessitats del client.

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera