Google+

Adaptació Legal i Tècnica a la Normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal

RGPD: Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, entra en aplicació el 25/5/2018

LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

LSSICE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic

Justificació del Servei

Justificació del Servei d’Adaptació al RGPD, LOPD i LSSICE

El tractament adequat i segur de les dades de caràcter personal de clients, consumidors, empleats o qualsevol altre col • lectiu ha de ser un objectiu important de tota organització.

L’obligació legal del compliment dels principis de seguretat i l’adopció de mesures de seguretat conforme a la legalitat, al costat de la contundència sancionadora de la norma, determinen que aquest sigui un tema de gran importància en tota organització.

Acompanyem als nostres clients en el procés d’adaptació al RGPD, LOPD i LSSICE.

A més de ser una exigència de compliment legal és també condició necessària per a obtenir certificacions de qualitat, o per a la seva renovació periòdica.

Beneficis del Servei

Beneficis del servei d’Adaptació al RGPD, LOPD i LSSICE

 • Compliment de la legalitat vigent
 • Millora en els procediments i mesures de seguretat
 • Millora de la qualitat del servei
 • Millora de la bona imatge de l’empresa / organització
 • Prevenir conflictes per un ús inadequat o il·legal de les dades de caràcter personal
 • Complementar la formació del personal responsable

Descripció del Servei

Descripció del Servei d’Adaptació al RGPD, LOPD i LSSICE

El nostre servei consisteix en prestar un suport personalitzat a les organitzacions que es prenen seriosament l’adaptació al RGPD, LOPD i LSSICE, i a prendre les mesures de caràcter tècnic i procedimental per a assegurar el compliment dels principis de seguretat de la informació a través d’un tractament adequat dels dades de caràcter personal.

Acompanyem al nostre client en tot el procés d’adequació. Sabem que no és suficient, ni tampoc professional, enviar al client un “pack” amb el manual de seguretat i models de clàusules per a una “feliç auto-adaptació”. Assessorant el client en tot el procés de millora aquest compta amb els recursos i la seguretat d’arribar fins al final d’un procés adaptat en tot moment a les característiques i circumstàncies de la seva organització.

 • Estudi inicial de la situació Jurídico-Tècnica del client en relació al RGPD, la LOPD i a la LSSICE
 • Gestió davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per realitzar les declaracions d’alta, modificació i / o baixa de fitxers que tracten dades de caràcter personal. (tràmit exigible fins al 25/5/2018)
 • Assumpció de les funcions de Delegat de Protecció de Dades (DPO) en el casos que el RGPD i la LOPD determinen (ex. entitats que gestionen històries clíniques)
 • Propostes de contracte amb els diferents Encarregats de Tractament de Dades de l’organització.
 • Proposta de clàusules legals per als documents (contractes) i impresos que les requereixin, conforme a requeriments del RGPD.
 • Proposta de clàusules amb política de privacitat i política i avís de cookies per als llocs web i de e-Commerce del client i els formularis continguts en els mateixos, , conforme a requeriments del RGPD i la LSSICE
 • Proposta de clàusules per correu-e comercial (e-mail màrqueting).
 • Proposta de Document de Seguretat adaptat als sistemes d’informació del client. (LOPD)
 • Formació als responsables de l’organització sobre els procediments a desenvolupar i controlar.
 • Tot això amb el suport de la nostra extranet de clients, per a un accés i intercanvi centralitzat de tota la informació, consultes i documents de treball del client, així com de la normativa legal aplicable.

 

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera