Com podem adaptar-nos a la LOPD ?

Compliu tots els requeriments legals en matèria de gestió de la informació ?

  • Sabeu que podrieu haver de fer front a multes que oscil·len entre 900€ i 600.000€.
  • Sabeu les obligacions que es deriven d’oferir els vostres serveis a través d’internet ?

Adaptació a la LOPD i la LSSIC

Conscients de la facilitat tecnològica, cada cop més gran, per a utilitzar les dades de caràcter personal amb finalitats diferents a aquelles per les quals van ser obtingudes, la legislació vigent espanyola i la comunitària han establert normatives en relació a la gestió de la informació de caràcter personal: captura, magatzematge i manteniment de dades de caràcter personal:

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal – LOPD
  • Llei 34/2002, d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic.
  • Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera