Auditoria bianual obligatòria de caràcter legal i tècnic sobre el compliment de la LOPD

xpfConsulting – Altres serveis: Formació – Consultoria Econòmico-Financera