El Registre de Jornada Diària obligatori

Amb motiu de la recent Instrucció de la Inspecció de Treball que ordena l’inici de la campanya de comprovació del compliment de la jornada màxima anual i la realització i compensació d’hores extraordinàries, la confecció del Registre de Jornada Diària ha adquirit un paper de màxima rellevància, ja que la seva absència en la majoria d’empreses pot suposar una sanció mínima de sanció mínima de 7.502€, com us expliquem al nostre article Campanya d’Inspecció de Treball: Registre de Jornada Diària.

Us indiquem a continuació tot el que heu de saber sobre el registre de Jornada Diària obligatori.

En resum, les principals orientacions a tenir en compte per part de les Residències per a Gent Gran, Centres de Dia i d’altres entitats de Serveis Socials, es resumeixen en el següents punts:

  • Encara que no es facin hores extraordinàries existeix l’obligació de registrar la jornada efectivament treballada a totes les empreses.
  • Caldrà portar un registre diari (detallat dia per dia), en que consti, com a mínim, l’hora d’entrada i de sortida. I ha de constar el resum en el rebut de salaris mensual.
  • No és admès utilitzar els quadrants o calendaris de treball si només recullen la planificació. Es tracta d’un registre que acrediti la realitat del què ha passat.
  • No hi ha un model oficial d’aquest registre, pel que es pot utilitzar el model que cada empresa/entitat cregui convenient. Es pot portar per mitjans electrònics i informàtics, com el nostre Gestor de Jornada i Quadrants Laborals.

El Gestor de Jornada i Quadrants/Calendaris Laborals de xpfConsulting, permet complir amb tots els anteriors requeriments sense generar cap càrrega addicional de feina per als gestors, directors i administratius de residències i centres d’atenció social, atès que tota la informació exigida per la inspecció en relació al control de la jornada de treball es genera automàticament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code