Arxiu de la categoria: RECURSOS HUMANS

Campanya d’Inspecció de Treball: Control de Jornada i Hores Extraordinàries

El Registre de Jornada Diària obligatori

L’any 2017 inclourà 15 festius a Catalunya. Calendari laboral 2017. Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017