Arxiu de la categoria: autoritzacions d’accés

Accés a dades de salut per part dels delegats de prevenció

Accés a l’historial clínic per part del personal d’un centre