Adaptació Legal i Tècnica a la LOPD i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSICE)

Justificació del Servei

Justificació del Servei d’Adaptació a la LOPD

El tractament adequat i segur de les dades de caràcter personal de clients, consumidors, empleats o qualsevol altre col • lectiu ha de ser un objectiu important de tota organització.

L’obligació legal del compliment dels principis de seguretat i l’adopció de mesures de seguretat conforme a la legalitat, al costat de la contundència sancionadora de la norma, determinen que aquest sigui un tema de gran importància en tota organització.

Acompanyem als nostres clients en el procés d’adaptació a la LOPD.

A més de ser una exigència de compliment legal és també condició necessària per a obtenir certificacions de qualitat, o per a la seva renovació periòdica.

Beneficis del Servei

Beneficis del servei d’Adaptació a la LOPD:

 • Compliment de la legalitat vigent
 • Millora en els procediments i mesures de seguretat
 • Millora de la qualitat del servei
 • Millora de la bona imatge de l’empresa / organització
 • Prevenir conflictes per un ús inadequat o il·legal de les dades de caràcter personal
 • Complementar la formació del personal responsable

Descripció del Servei

Descripció del Servei d’Adaptació a la LOPD

El nostre servei consisteix en prestar un suport personalitzat a les organitzacions que es prenen seriosament l’adaptació a la LOPD i a prendre les mesures de caràcter tècnic i procedimental per a assegurar el compliment dels principis de seguretat de la informació a través d’un tractament adequat dels dades de caràcter personal.

Acompanyem al nostre client en tot el procés d’adequació. Sabem que no és suficient, ni tampoc professional, enviar al client un “pack” amb el manual de seguretat i models de clàusules per a una “feliç auto-adaptació”. Assessorant el client en tot el procés de millora aquest compta amb els recursos i la seguretat d’arribar fins al final d’un procés adaptat en tot moment a les característiques i circumstàncies de la seva organització.

 • Estudi inicial de la situació Jurídico-Tècnica del client en relació a la LOPD i a la LSSICE
 • Gestió davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per realitzar les declaracions d’alta, modificació i / o baixa de fitxers que tracten dades de caràcter personal.
 • Proposta de contracte amb els Encarregats de Tractament de Dades de l’empresa.
 • Proposta de clàusules LOPD per als documents (contractes) i impresos que les requereixin.
 • Proposta de clàusules de privacitat per als llocs web i e-Commerce del client i els formularis continguts en els mateixos.
 • Proposta de clàusules per correu-e comercial (e-mail màrqueting).
 • Proposta de Document de Seguretat adaptat als sistemes d’informació del client.
 • Formació al responsable de seguretat LOPD sobre els procediments a desenvolupar i controlar.
 • Tot això amb el suport de la nostra extranet de clients, per a un accés i intercanvi centralitzat de tota la informació, consultes i documents de treball del client, així com de la normativa legal aplicable.